Hjärtstopp vid träning

Om man har varit med när någon fått ett hjärtstopp glömmer man det inte. Av någon anledning sker det ofta i samband med idrott, hjärtstopp. Man glömmer inte bort ett sådant ögonblick. Hur alla kroppar rör sig, ljudet av skridskor mot isen, hur spelarna skriker och tacklas, alla med blickarna på pucken och på motspelarna, fullständigt uppslukade av spelet, alla så levande och aktiva, när en av dem plötsligt segnar ner, kraftlös och stel, och utan att ta emot sig med armarna faller huvudstupa ned på det hårda golvet. Då försvinner fokus från spelet och ersätts av panik.Hjärtstopp i samband med träning på högre nivå är tyvärr inte ovanliga. I en sådan situation räddar kunskap i HLR och tillgång till en hjärtstartare med stor sannolikhet livet på den person som har fått hjärtstopp. Man har i ett sådant läge mycket lite tid. Allt som oftast hinner inte en ambulans komma till en idrottshall tillräckligt snabbt. Varje idrottshall bör därför ha tillgång till en hjärtstartare och dessutom bör kurser i hjärt- och lungräddning vara obligatoriska, inte bara för ledare utan även för idrottsutövare. Många gånger beror plötsliga hjärtstopp på dolda hjärt- eller kärlproblem, varför det är svårt att förutsäga vem som kommer att drabbas och var det kommer att ske, enligt läkaren Sverker Nilsson. Här kan du lyssna på en intervju med honom om kopplingen mellan hård fysisk träning och plötsliga hjärtstopp.Det är viktigt att vara förberedd med HLR-kunskaper i idrottsföreningen, men lika viktigt är det också att försäkra sig om att de idrottande uppsöker läkare för problem med smärtor i bröstet eller vid oförklarlig konditionssänkning. Regelbundna läkarkontroller är att rekommendera för den som tränar på hög nivå, just för att minska risken för att dolda hjärtsjukdomar ska leda till hjärtstopp.